Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
05.10.2009 21:29 - Сълзите на открилия истината по Интернет
Автор: rrosenn Категория: Технологии   
Прочетен: 1093 Коментари: 1 Гласове:
2

Последна промяна: 20.09.2010 23:36


Следната история се развива по Интернет в един от чатовете през януари 1999 г. Това е действителен разговор между християнин и мюсюлманин. В случката се набляга на осъзнаването на Дерек за състоянието на християнствонто днес и на последвалото му приемане на исляма.

Абдуллах: Здрасти! Как си,човече?
Дерек: Здравей! Ти как си?
Абдуллах: Добре съм!
Дерек: И аз съм добре,благодаря!
Абдуллах: От къде си?
Дерек: Аз съм от Ел Ей (Лос Анджелис).
Абдуллах: Земята на Холивуд!
Дерек: Да, така е. Бил ли си някога в Ел Ей?
Абдуллах: Не, никога. Защо се казваш „Черна магия”?
Дерек: Това е просто „никнейм”, човече!
Абдуллах: Разбирам.
Дерек: А ти от къде си? Да не си арабин?
Абдуллах: Да, аз съм от Саудитска Арабия, но сега съм в Катар. Как е истинското ти име?
Дерек: Името ми е Дерек. А твоето как е?
Абдуллах: Аз съм Абдуллах.
Дерек: Какво означава „Абдуллах”?
Абдуллах: „Абдуллах” означава роб на Аллах и това е предназначението на всяко същество на земята да служи на Аллах според това какво Аллах иска от нас. Между другото Аллах е истинското име на Бог.
Дерек: Как разбираме какво Бог или Аллах искат от нас?
Абдуллах: Всичко е описано в Корана и Сунната (думите и действията на Пророка Мухаммед, с.а.с.). Това са двата основни източника на напътствие в исляма. Би ли могъл, моля, да ми кажеш нещо повече за себе си? На колко си години?
Дерек: Аз съм на 19, черен и силно заинтересуван да науча повече за исляма. Преди всичко, какво трябва човек да нарави или да вярва, за да стане мюсюлманин?
Абдуллах: Много е лесно, братко. Просто казваш, че няма друг достоен за обожаване, освен Аллах и че Мухаммед е Негов Пратеник, и ставаш мюсюлманин.
Дерек: Ти имаш предвид, че Мухаммед е Негов апостол? Но като християнин, т. е. немюсюлманин, това изречение не е достатъчно ясно за мен.
Абдуллах: О.К. Аллах изпраща Мухаммед (с.а.с.), като Негов последен Пророк и му разкрива Корана, като последно откровение за човечеството. Аллах казва, че е усъвършенствал Своята религия и я нарича ислям (виж Свещения Коран сура Маида:3). Ислям означава мирно подчинение на Волята на Аллах.
Дерек: Разбирам.
imageАбдуллах: Да и за съжаление повечето християни не знаят или отричат, че идването на Пророка Мухаммед (с.а.с.) е предсказано в техните писания (виж Второзаконие 18:18;21:21;Псалми 118:22-23;Исая 42:1-13;Матей 21:42-43;Йоан 14 :12-17,15:26,27;16:5-16). Мюсюлманските теолози са обявили, че човекът, който е описан от Исус, че ще дойде след него (в по-горните стихове) е Мухаммед (с.а.с.).
Дерек: О.К. Добре, но защо е имало нужда от друг Пророк след Исус и друго откровение след Библията?
Абдуллах: Всички Пророци са идвали, за да учат народите си на Единобожие. В случая с Исус (а.с.), той бил изпратен само като Пратеник на „блудните синове” от семейството на Исраел (виж Матей 15:24). Това, което се случвало с всички тези Пратеници е, че те не били приемани добре от по-голямата част от хората. Така например, те започнали да фалшифицират ученията на Моисей (а.с.) и Исус (а.с.) (виж Коран сура Бакара:79). Ето защо Аллах изпратил Мухаммед (с.а.с.) с последното Послание (т.е. Корана), за да върне вярата на човечеството в Единствения Бог, достоен за поклонение, без съдружници или посредници.
Дерек: Корана подобен ли е на Библията? Искам да кажа от какво е съставен той?
Абдуллах: Корана е низпослан като последния код, като набляга на същото чисто монотеистично учение на Исус (а.с.), защитавайки всички предишни истински вярвания в единобожието и изяснявайки кой е Исус (а.с.) и коя е майка му, показва, че те не са нищо повече от велики хора.
Дерек: О.К. Тогава как можем да бъдем сигурни, че Корана е останал същия от времето на Пророка Мухаммед (с.а.с.)?
Абдуллах: Самият Аллах (С.Т.) е обещал, че Той ще пази Корана и ще го защити от вмешателство (виж Коран сура Ал-Хиджр:9). И така истинските и неподправени слова на Аллах се намират в Корана, който е низпослан на арабски, езикът на народа на Мухаммед (с.а.с.). От тогава не е променена нито буква. Не същестува подобно нещо в другите религии. Например, ако се обърнем към Библията ще открием множество версии; самото име Библия е показателно за тези промени, защото Библия означава колекция от книги на различни автори.
Дерек: Но не я ли нарекъл Бог Библия?
Абдуллах: Бог нарича Писанието, низпослано на Исус „Инджиил” в Корана, за което най-близкото наименование в Библията би било Евангелие. Библията била написана много години след времето на Исус (а.с.) на език, който е чужд на Исус - това бил народен латински, език, който той никога не е говорил. Това не е ли странно? Интересното е, че по-голяма част от това, което е написано в Новия Завет е от Павел, който според Йоан, братът на Исус в Библията, имал осквернен ум, защото променил и изопачил повечето от ученията на Исус (а.с.).
Дерек: Мисля, че ти знаеш повече за християнството от Папата!
Абдуллах: Грешиш като казваш, че знам повече от Папата. Аз просто изучавах Библията със съзнанието на изследовател, което всеки християнин би трябвало да направи.
Дерек: Има ли английски превод на Свещения Коран?
Абдуллах: Има много преводи на знаменията на Корана. Коранът е низпослан на арабски, което означава, че думите на Аллах са на арабски. Преводите са думите на хората, които се отнасят до смисъла на Корана за не говорещите арабски език маси.
Дерек: Как Корана описва Бог на човечеството или как мюсюлманите възприемат Бог?
Абдуллах: Бог е един единствен и е Създателят на всичко. Той не е раждал, нито е роден. Той не прилича на създанията Си по никакъв начин. Той е Всезнаещият, Всемогъщият, Всемилостивият, Непобедимият, Кралят на Кралете.
Дерек: Но по някакъв начин ми е трудно да възприема Бог като подобен на творенията Си.
Абдуллах: Имаш пълно право, че е трудно да разбереш това, защото човешките същества имат ограничени възможности. Затова Аллах изпраща откровения на Своите Пророци и Пратеници, за да ни каже Кой е Той. И така, ако искаш да разбереш кой е Бог, просто чети Корана.
Дерек: Християните вярват, че Исус бил изпратен за спасението на цялото човечество. Ако това не е вярно, тогава основата на християнството е погрешна. Така ли е? Ти какво мислиш?
Абдуллах: Точно така. Съвременните християни следват учението на Павел и същото така са склонни да изпълняват това, което им казват свещенците, вместо да следват това, което е казал Исус (а.с.).
imageДерек: Обясни ми, моля те, разбирането за спасението чрез разпъването на Исус на кръста?
Абдуллах: В християнството доктрината за Първородния грях е причината, която прави нужно спасението чрез разпъването на Исус. При все, че това вярване е измислено от Павел и е твърдо отречено в Стария Завет (виж Езекил 18:20, Еремия 31:30, второзаконие 24:16). Тази доктрина е опит да се избегне отговорността от праведността с вярата, че наказанието е дадено на някой друг, за да ни освободи от нашия товар с грехове (виж Ефизийци 1:7, Римляни 4:25, 10:9, Коринтяни 15:21). В Корана всяка душа е отговорна за собствените си дела, добри или лоши (виж Коран сура Мудассир:38, сура Фуссилат:46, сура Ал-Имран:25, сура Анам:154).
Дерек: А какво ще кажеш за разпъването на кръста?
Абдуллах: Библията казва, че Исус (а.с.) е викал силно от кръста, умолявайки Бог за помощ: ”Боже мой, Боже мой, защо ме изостави?” (Матей 27:46). Това звучи ли ти като думи на Исус (а.с.)?
Дерек: Не, тогава какво означава появяването на Исус пред неговите ученици след разпъването?
Абдуллах: Исус не е умрял на кръста, нито пък е възкръснал. Ако е бил възкръснал, той би се явил пред учениците си в духовното си тяло. Както е показано в Лука 24:36-43, той се срещнал с тях във физическото си тяло след събитието, което твърди, че той е разпънат. В Корана се казва, че Исус не е бил на кръста, а е бил някой друг, който е бил уподобен на него (виж Коран 4:15,58)
Дерек: Как тогава историята за разпъването на Исус попада в Библията?
Абдуллах: Отново Павел е отговорен (виж Тимотей 2:8 и Римляни 5:10).
Дерек: Добре, дълбоко в сърцето си аз вярвам, че Бог никога не може да изглежда като създанията Си, нито пък да прави това, което те правят. Аз смятам, че Бог е Съвършения, Който е много по-различен от всичко, което виждаме или докосваме. С други думи, аз мисля, че писателят никога не може да изглежда като книгата си.
Абдуллах: Имаш право. Нищо не може да се сравни с Аллах (виж Коран Сура Ихляс:4). Пророците са идвали с много ясно послание да служим единствено на Бог, без да Му приписваме съдружници или посредници. При все това Павел взел езически вярвания и обреди от риляните и ги смесил с ученията на Исус (а.с.). Затова Павел бил най-отговорен за издигането на Исус (а.с.) в ранг на Божи Син (виж Деяния 9:20) и бог.
Дерек: Да. Сега разбирам. Първата Божия заповед е: ”Чуй, О Исраел, Господът нашия Бог е Един.”
Абдуллах: Точно така. Това е в Марко 12:29. Още повече, Корана потвърждава, че Бог е Един: ”Кажи, Той е Аллах- Единствения,” (сура Ихляс:1)
Дерек: Това, което казваш съвпада чудесно. Просто не е за вярване! Ти смяташ, че от повече от 2000 години това, което християните са следвали е погрешно?!
Абдуллах: Да, особено тяхното погрешно разбиране за тово кой е бил Исус.
Дерек: О, Боже мой! Разочарован съм! Чувствам се предаден по отношение на религията. Заблудил съм се само, защото сляпо следвах религията си, която имам по рождение и не съм се погрижил да я изследвам внимателно. Но все още вътре в мен има нещо, което ми пречи да приема исляма, въреки че очевидно той е истинската религия.
Абдуллах: Последният ти коментар показва, че ти си мюсюлманин, а не християнин и ако ти наистина обичаш Бог и Неговия Пратеник Исус (а.с.), ще следваш исляма и Пророка Мухаммед (с.а.с.). Премахни бариерата вътре в теб и се върни на пътя на твоите предци. Сега ти си свободен, защото търсиш истината и нашият велик Пратеник Исус (а.с.) ни е известил, че ние трябва да търсим истината и истината ще ни направи свободни. И така, колкото по-бързо я приемеш, толкова по-бързо ще бъдеш свободен човек. Бъди достатъчно силен да приемеш исляма за истина, без никакви колебания от твоя страна и ще вкусиш истинската свобода, каквато не си имал преди.
Дерек: Истината е, че ме безпокои отрицателния начин, по който са представени исляма и мюсюлманите в медиите. На запад има петно, което е прикачено на това да си мюсюлманин и не съм сигурен, че мога да живея с това петно.
Абдуллах: Ето затова аз избрах да разказвам на хората за истинския облик на исляма.
Дерек: Тогава какъв е истинския облик на исляма?
Абдуллах: Истинският вид на исляма е съобщен в Корана, който е илюстриран от Пророка Мухаммед (с.а.с.). Истината е, че не е честно да съдим за една религия единствено по действията на нейните последователи, тъй като всяка религия има добри и лоши последователи. Най-правилно би било е да се съди за дадена религия по нейните документирани откровения от Бог и по Пророка,който е предал откровението.
Дерек: Разбирам. Съгласен съм с теб, но все още се страхувам от реакцията на моето семейство и приятелите ми, ако научат, че съм мюсюлманин.
Абдуллах: Братко, на Съдния ден никой няма да може да ти помогне, нито дори баща ти, майка ти или някой от приятелите ти (виж Коран сура Лукман:33). И така, ако вярваш, че ислямът е истинската религия, ти трябва да я приемеш и да живееш живото си така, че да спечелиш задоволството на Този, Който те е създал. Бъди като запалена факла за тях. Не отлагай встъпването си в исляма. Ако умреш преди да си станал мюсюлманин, тогава ще бъде много късно (виж Коран сура Бакара:132, Сура Ал-Имран:85,102) Така че грабни тази възможност сега. Ти можеш да излекуваш тази болка вътре в теб единствено като станеш мюсюлманин и като съумееш в бъдеще, ако Бог е пожелал, да отидеш и да извършиш поклонение (хадж).
Дерек: Ти си много мъдър човек. Искам да споделя, че когато понякога гледам по сателита, особено във времето за хадж, хора от различни цветове и различни раси, седнали един до друг и молещи се на Бог, изпитвам силна болка вътре в сърцето си и чувствам, че нещо ме тласка да говоря с някого, за да науча повече за тази велика религия, която може да събере всички раси на едно и също място. В твое лице, аз открих нужния човек. Моля те,помогни ми да стана мюсюлманин!
Абдуллах: Братко, нека стане стъпка по стъпка. Първо,приеми исляма като кажеш: Свидетелствам, че няма друг Бог, достоен за обожаване освен Аллах, и свидетелствам, че Мухаммед е Негов раб и Пратеник. Свидетелствам, че Исус е Негов Пророк. Нека го кажем още веднъж: Свидетелствам, че няма друг Бог, достоен за обожаване освен Аллах, и свидетелствам, че Мухаммед е Негов раб и Пратеник. Свидетелствам, че Исус е Негов Пророк.
Дерек: Свидетелствам, че няма друг Бог, достоен за обожаване освен Аллах, и свидетелствам, че Мухаммед е Негов раб и Пратеник. Свидетелствам, че Исус е Негов Пророк.
Абдуллах: Между другото името на Исус не е Исус. Това е латинизирано име. Истинското му име е Иисаа. Сега ще кажеш същото нещо на арабски, езикът на Корана. Аз ще ти го напиша буква по буква: Ешхеду енляя иляхее иллаллах, уе ешхеду енне Мухаммедун расулюллах, ве ешхеду енне Иисаа Абдуллахи ве расулюху.
Дерек: Ешхеду енляя иляхее иллаллах, уе ешхеду енне Мухаммедун расулюллах, ве ешхеду енне Иисаа Абдуллахи ве расулюху.
Абдуллах: Братко, кажи Аллах е най-велик, защото сега ти си мюсюлманин. Ти не си християнин повече. Ти си от ислямското братство. Ако бях при теб, щях да те прегърна като мой брат по религия. Как се чувстваш сега? Тежестта падна от теб и чувстваш сякаш си много лек. Така ли е?
Дерек: Ако беше при мен сега, щеше да видиш сълзите, които се стичат по лицето ми. Ти си страхотен брат. Чувствам, че току що съм започнал живота си. Точно така се чувствам в момента. Не е нужно да слушам думите на проповедниците в църквата, които съзнателно или не, водят хората към заблуда. Надявам се да бъда добър раб на Аллах.
Абдуллах: Знай, че това, което излезе от теб беше неверието и то беше заместено от вярата. Сега ти си толкова чист, защото, когато някой приеме исляма искрено, Аллах му опрощава всички предишни грехове. И така, иди до някой ислямски център, където има мюсюлмани от целия свят и съобщи там, че си приел исляма и продължи да научаваш повече за религията от тях. В допълнение, намери книга за молитвата в исляма и я изпълнявай. Това е най-важното. Сега след като прекратиш разговора с мен, трябва да вземеш душ, за да пречистиш себе си от предишните грешни вярвания. Запомни, че трябва да стоиш далеч от лоша компания и да се сприятелиш с праведни мюсюлмани. Също така, се пази от онези, така наречени мюсюлмани, които призовават към националистични идеи или радикални мисли, които са отхвърлени от исляма. Обичам те като брат по религия и се надявам, че някой ден ще те видя и ще чуя гласа ти.
Дерек: Със сигурност ще направя това, за което ме помоли. И утре ще отида до ислямския център. Благодаря ти, че ми показа Истината. Ще направя сичко възможно да се запозная с хора, които са истински мюсюлмани. Дано Бог ти помага да напътваш повече и повече хора към истинското Божие слово. Няма друг Бог освен Аллах и Мухаммед е Негов Пратеник... Както на теб, така и на мен ми е много трудно да се разделим.
Абдуллах: Братко, раздялата ни няма да е за дълго. Скоро ще бъда с теб чрез молитвите си, ако Бог е пожелал. Моли се за мен, братко.
Дерек: Добре, аз ти благодаря, обичам те, въпреки че все още не те познавам. Но за мен е достатъчно да си спомням как един ден много скъп човек ме измъкна от калта. Моля те, научи ме на друга арабска дума, която да използвам в ислямския център.
Абдуллах: Есселяму алейкум верахметуллах ве беракятух и Естегфируллах.
Дерек: Какво означават те?
Абдуллах: Нека Мира, Милостта и Благословията на Аллах да бъдат върху теб. Това се използва като поздрав към всички мюсюлмани. Последната дума означава, Прости ми о, Аллах. Добре, сега трябва да те оставям, но бъди сигурен, че няма да е за дълго.
Дерек: Есселяму алейкум верахметуллах ве беракятух и Естегфируллах за това, че съм бил далече от истината през всичките тези години. Бог да те благослови. Ти зае много важно място в сърцето ми и аз никога няма да те забравя. Чао, ще си поговорим по-късно. Твой брат по религия, Дерек, но отсега нататък ще нарека себе си Иисаа.
Абдуллах: О.К., Иисаа. Ще ти кажа за финал няколко вдъхновяващи думи. Наистина, най-върховното постижение на всеки индивид е да бъде завинаги в Рая. Тази награда - Рая, е толкова велика, тя е безценна. Цената й е истинска вяра, която се доказва чрез подчинение на Аллах и следване на Сунната на Пророка Мухаммед (с.а.с.). Това е пътят към Рая. Нека да поддържаме връзка. Есселяму алейкум!
Дерек: О.К. Есселяму алейкум верахметуллах ве беракятух!
Гласувай:
2
01. rrafi - Поздравления!
12.10.2009 15:39
Поздравления!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: rrosenn
Категория: Други
Прочетен: 154898
Постинги: 86
Коментари: 13
Гласове: 168
Архив
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031