Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.09.2010 22:22 - ПЪТИЩАТА НА ШЕЙТАНА - VII част
Автор: rrosenn Категория: Други   
Прочетен: 971 Коментари: 0 Гласове:
0. ОСЕМНАДЕСЕТО  УКРЕПЛЕНИЕ: опазване на  половите органи.

 Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: „Който ми гарантира (опазването на) това, което е между челюстите и на онова, което е между краката ще му гарантирам Дженнет” (Бухари № 5993)

1. Опазване  на  половите органи от прелюбодеяния.

 Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: Не прелюбодейства прелюбодееца и той да е вярващ, и не пие алкохол употребяващия го, и той да е вярващ, и не краде крадеца и тай да е вярващ ”.

2. Опазване на половите органи от сношения с хомосексуалисти.

Джабир разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал:  Наистина,повече от всичко аз се страхувам, моята общност (умма )да не се занимава с педерасти ”. (Ат – Тирмизи)

3. Опазване на половите органи от сношения с животни.

Всевишния Аллах е казал: “… и които целомъдрието си пазят, освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Те не ще бъдат порицавани, ­ а които се стремят към друго, освен това, тези са престъпващите,”. /Ал-Муминун: 5 – 7/.

4. Опазване на половите органи от сношения с жената по време на менструация.

Абу Хурайра разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: “Този, който направи сношение с жена си по  време  на менструация  или  направи сношение отзад, или който отиде при магьосник или врачка и й  повярва, наистина той е проявил неверие към това, което е низпослано на Пророка (Аллах да го благослови и приветства)”. (Ахмад).

5. Опазване на половите органи от лесбиянство и онанизъм.

Всевишния Аллах е казал: “… и които целомъдрието си пазят, …”.     /ал--муминун: 5/.

ДЕВЕТНАДЕСЕТО  УКРЕПЛЕНИЕ: опазване на ръцете.

1. Опазване на ръцете от насочване на  оръжие  към своя брат.

Абу Хурайра разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: “Този, който насочи оръжие  против  своя  брат, меляикетата  го  проклинат, докато не  престане,  дори и ако  това е брат  по  баща или майка ”.

2. Опазване на ръцете от битка срещу мюсюлманин.Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал:  „Псуването на мюсюлманин е поквара, а убийството му е неверие.”/Бухари – 6044/

3. Опазване на ръцете от самоубийство.

Всевишният Аллах казва:

„…И не убивайте сами себе си! Към вас Аллах е милосърден. А който върши това с престъпване и несправедливост, ще го изгаряме в Огъня. Това е лесно за Аллах.”

/Ан-Ниса - 29-30/

Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал:

„Имаше човек преди вас, който беше ранен, не прояви търпение, взе нож и направи раната по-голяма, докато кръвта не потече, за да умре по-бързо. Всевишният Аллах казва: „Моят раб избърза към Мен след като се самоуби, затова Аз му

забраних Дженнета.”/Бухари – 3463/

4. Опазване на ръцете от ръкостискане с чужда жена.

Муакал ибн Ясар разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал:   За мен е по-добре игли от желязо да пробият главата ми, отколкото да се докосна до чужда жена”. (Ат – Табарани)

Айша разказвала, че ръцете на Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства)  не докоснали нито една жена, която не владеел законно. (Ал – Бухари)

5. Опазване ръцете на мъжете от златни пръстени.

Ибн Аббас разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) видял златен пръстен на ръката на един мъж, отишъл при него,свалил го, хвърлил го и казал: “Защо вие се  стремите към пламъците на огъня и носите това?” И когато Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства ) си отишъл, мъжете му казали: “Вземи своя пръстен и го  използвай  за други цели”,а той отговорил: “Не! Кълна се в Аллах, няма да го взема, след като Пророка (Аллах да го благослови  и приветства) го хвърли”. (Муслим).

6. Опазване на ръцете от игри на карти и табла.

Бурайрат разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: Който играе табла, това е като да си изцапал ръцете си с кръв от свиня”.

ДВАДЕСЕТО  УКРЕПЛЕНИЕ: защита на дома.

1. Споменаване на Аллах при влизане. Абу Малик ал – Ашари разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал:  “Когато човек влиза в своя дом, нека да каже: “О мой Аллах, аз търся при Теб добър вход и добър изход, в името на Аллах ние влизаме, и излизаме, и на нашия Господар се уповаваме ”. После поздравява (със селям) семейството си. ( Абу Давуд).

2. Приветствие селям за семейството.

Всевишния Аллах е казал: И щом влезете в домове, поздравете се взаимно с поздрав от Аллах ­ благословен, мил! ”. /Светлината: 61/.

3. Споменаване на Аллах по време на ядене и пиене.

Джабир разказвал, че чул, как Пратеника на Аллах  (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: „Ако човек влезе в дома си и спомене Аллах Всевишния при влизане и при хранене, Сатаната казва на другарите си: „Тук няма за вас нито нощувка, нито вечеря”. А ако влезе и не спомене Аллах Всевешния, Сатаната казва: „Получихте нощувката”. А ако не спомене Аллах Всевишния при храненето си, казва: „Получихте и нощувката, и вечерята”. (Муслим) 

4. Четене на Коран  в дома.

Сподвижника на  Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) Абу Хурайра разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: “Не превръщайте къщите си в гробове, наистина шейтанът бяга къща, в която се чете сура Бакара”. ( Муслим,780)

5. Почистване на дома  от гласа на Иблис (от джахиллистки песни).

Всевишния Аллах е казал: И подбуждай с твоя глас когото можеш от тях, и ги призовавай с конниците и пехотинците си, и поделяй с тях имотите и децата, и им обещавай!” Но сатаната им обещава само измама. …” /Ал-Исра: 64/.

Учените казват, че гласа на Иблис  са джахилистките (невежите) песни.

5. Почистване на дома  от музикални инструменти.

Абу Хурайра разказвал, че Пророка  (Аллах да го благослови  и приветства) е казал:Музикалните инструменти се явяват като свирки на Иблис”.

Абу Хурайра разказвал, че Посланника на Аллах  (Аллах да го благослови  и приветства)  е казал: Меляикетата не съпровождат хора, с които има куче и музикален инструмент”. (Муслим).

6. Почистване на дома от кръстове.

Айша разказвала, че Пророка  (Аллах да го благослови  и приветства) не оставал в дом никога, където има кръст, докато не го унищожи.

8. Почистване на дома от картин и паметници.

Абу – Хурайра разказвал, че Пророка  (Аллах да го благослови  и приветства) е казал:Меляикетата не влизат в дом, където има картини и паметници”. (Муслим).

9. Почистване на дома от кучета.

Абу Талха разказвал, че Пратеника на  Аллах  (Аллах да го благослови  и приветства) е казал:Меляикетата не влизат в дом, където има куче и картини”. (Всепризнат хадис).

10. Извършване на допълнителни намази вкъщи.

Ибн Умар разказвал, че Пророка  (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: Извършвайте някои ваши намази в домовете и не  ги превръщайте в гробища” (Всепризнат хадис).

11. Добри думи и сияеща усмивка.

Всевишния Аллах е казал: И кажи на Моите раби да говорят най-хубавото! Сатаната сее раздор между тях. Сатаната е явен враг на човека.” /АЛ-ИСРА: 53/.

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО УКРЕПЛЕНИЕ: молитва при излизане от дома.

Анас разказвал, че Пратеника на Аллах  (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: “Който каже при излизане от вкъщи: „Бисмилляхи, Тевеккелту але-ллах. Ве ля хавле ве ля куввете ил-ля билллях. “В името на Аллах, уповавам се на Аллах! Няма мощ и няма сила освен от Аллах”,на него му се казва: “Ти си под защитата на правилния път”, и от него се отделя шайтана. И този шайтан казва на другите шайтани: “Как виждаш човека, който е под защитата на Аллах и на правилния път?” (Абу Давуд и Тирмизи).

ДВАДЕСЕТ  И ВТОРО УКРЕПЛЕНИЕ: молитва при вход в джамия.

Абдулла ибн Амр ибн Ас разказвал за Пророка  (Аллах да го благослови  и приветства), че когато  влизал в джамията казвал: “Ауузу билляхил – Азими уа би уаджхихил – карими уа султанихил – кодими минаш шайтонир раджими” Аз търся убежище при Аллах, от неговия благороден лик и неговата вечна власт от проклетия шайтан”. И Пророка (Аллах да то благослови и приветства) е казал: “Когато мюсюлманин казва тази дуа, шайтана казва: Той е защетен от мен през целия ден”. (Абу – Дауд).

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО  УКРЕПЛЕНИЕ: молитва против зло.

Абу Хурайра  разказвал, че един  човек дошъл при Пророка (Аллах да го благослови  и приветства)  и казал: “О, Пратенико на Аллах (Аллах да те благослови и приветства) вчера  през нощта мен ме  ужили скорпион”. Пророка  (Аллах да го благослови  и приветства) каза: “А ти каза ли когато настъпи ноща:Еузу бикелиматил-ляхиттам-мети мин шерри ма халек”. Чрез съвършенните слова на Аллах моля да бъда опазен от злото на онова, което е сътворил” ,и  той нямало да ти причини вреда”. ( Муслим).

ДВАДЕСЕТ И   ЧЕТВЪРТО  УКРЕПЛЕНИЕ: молитва срещу всичко лошо.

Абдулла ибн Аффан разказвал, че Пратеника на Аллах  (Аллах да го благослови  и приветства) е казал:Всеки раб,който казва сутрин и вечер всеки ден: “Бисмилляхил лязи ла йадурру маасмихи шайун фил арди уа ля фис самаи уа хуас самиул алим” “С името на Аллах, с чието име нищо не понася вреда нито на земята нито в небесата, Той е Чуващия Знаещия”, три пъти, то  нищо няма да му навреди и на земята и в небесата”.

ДВАДЕСЕТ И  ПЕТО УКРЕПЛЕНИЕ: молитва преди сън.

Абу ал – Азха Ал – Анмария разказвал, че Пратеника на Аллах  (Аллах да го благослови  и приветства), когато си лягял казвал:  “Бисмилляхи уадагту жанби Аллахумма игфирли занби уа ахси шайтани уа фукка рихани уаджални фин надал агля”  (Абу Давуд).

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО  УКРЕПЛЕНИЕ: Споменаване името на Аллах.

Абу Тамима разказвал, че един от сподвижниците, който седял на една  пейка с Пророка  (Аллах да го благослови  и приветства) казал: Аз седях на една  пейка с Пророка  (Аллах да го благослови  и приветства), пейката падна, и аз казах: “Бъди нещастен ти о, шайтан”. Пророка  (Аллах да го благослови  и приветства)  казал:Не казвай: “Бъди нещастен ”, ако кажеш това, шайтана ще се почувства силен и ще каже, аз го преборих: “Аз го преборих със своята сила ”, а ако кажеш: “Бисмилляхи” “С името на  Аллах”, Той ще се почувства слаб като муха ”.

ДВАДЕСЕТ И  СЕДМО  УКРЕПЛЕНИЕ: По време на прозяване

Абу Хурайра (р.а.) разказвал, че Пратеника на Аллах  (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: “Аллах обича кихането и мрази прозяването. Щом някой от вас кихне и прослави Аллах Всевишния, дълг на всеки чул го мюсюлманин е да изрече: „Аллах да се смили над теб!”(йерхамукел-лах). А прозяването е само от Сатаната. Когато на някого от вас му се прозява, нека се въздържи, колкото може. Когато някой от вас се прозява, Сатаната му се пресмива” (разказан от ал- Бухари)

Абу Саид ал – Худри разказвал, че Пратеника на Аллах  (Аллах да го благослови  и приветства)  е казал: “Когато някой от вас се прозява нека да прикрие устата си с ръка, защото шайтана влиза в нея”. (Муслим).

ДВАДЕСЕТ И ОСМО  УКРЕПЛЕНИЕ: покорност към предопределеното без слабости и отпускане.

 Пророка  (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: Силния вярващ е по-добър и по-обичан от Аллах от слабия вярващ, но във всеки има добро. Старай се да извършваш това, от което имаш полза и искай помощ от Аллах, и не се предавай. Ако те сполети нещо не казвай: Ако бях сторил така, щеше да се случи така. А кажи: Аллах е отредил и каквото е пожелал е направил. Защото „ако” отваря работа на сатаната”. (Муслим-4/2052№2664)
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: rrosenn
Категория: Други
Прочетен: 156085
Постинги: 86
Коментари: 13
Гласове: 168
Архив
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31