Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.09.2010 22:05 - ПЪТИЩАТА НА ШЕЙТАНА - V част
Автор: rrosenn Категория: Други   
Прочетен: 1102 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 26.09.2010 22:10


ОСМО  УКРЕПЛЕНИЕ: Дуа към Аллах, произносяйки: Еузу билляхи минеш-шейтани рраджим”

Търся убежище при Аллах от прокудения сатана. (Ал-Бухари и Муслим)

Места и обстоятелства, където трябва да произнасяме тези слова:

1. Когато почувстваш изкушение и подбуждане от шайтана. Великия Аллах е казал: А ако те изкуси от сатаната изкушение, потърси убежище при Аллах! Той е всечуващ, всезнаещ. ”. (АЛ-АРАФ: 200).

2. По време на четене на Корана. Великия Аллах е казал: И когато четеш Корана, при Аллах търси убежище от прокудения сатана! ”. (Пчелите: 98).

3. Преди влизане в тоалетната. Сподвижника на Пророка (Аллах да го благослови  и приветства), Анас разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства), когато влизал в тоалета казвал:  “О мой Аллах, опази ме от шайтаните - от мъжките  и женските ”. (Всепризнат хадис).

4. По време на извършване на намаза. Джубайр разказвал, че видял, как Пророка (Аллах да го благослови  и приветства), когато извършвал намаз да казва: “Аллаху екбер кебирен уалхамдулиллахи кесирен уа субханаллахи букретен уа асилян (три пъти). Аузу билляхи мина – шшайтани – рраджими мин нафхихи уа нафсихи уа хамзихи” “Аллах е превелик, хвала на Аллах .сутрин ивечер (три пъти). О,Аллах,опази ме от проклетия шайтан, от неговото високомерие, от неговата песен и от неговия допир до мен”.

5. По време на гняв. Веднъж двама се скарали в присъствието на Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства). На единия даже носа бил готов да се счупи от силен гняв. Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) казал: Аз знам слова, ако той ги каже, гнева му ще мине ”. Те казали: “А  кои са тези слова, о Пратенико на Аллах?” Той казал: Еузу билляхи минеш-шайтани рраджим” ““Търся убежище при Аллах от прокудения сатана. (Ал-Бухари и Муслим)

6 По време на лаене на куче и кукуригане на петел. Абу Хурайра разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: “Когато чуете лай на куче и рев на магаре, то искайте от Аллах защита срещу шайтана: те виждат шайтана. А когато чуете кукуригане на петел, то искайте милост от Аллах, те са видяли меляикета”.

Джабир е казал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: “ Когато чуете лай на куче и рев на магаре, то искайте от Аллах защита срещу шайтана: те виждат това, което вие  не виждате”.

ДЕВЕТО  УКРЕПЛЕНИЕ: защита  на семейството децата и имуществото.

Абдулла ибн Амр предал, чe Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: Ако някой - който и да е от вас се жени или намери прислуга, първо да каже: “О, мой Аллах, дари ме  с доброто което си съэдал в нея, и ако си купиш магаре, муле, или кола  то кажи пак това”.

Ибн Аббас е предал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: Ако някой от вас желае да се съвкуплява с жена си и каже: “В името на Аллах! О, Аллах, дръж настрана шейтана от нас и дръж настрана шейтана от онова, което си ни дарил!, и ако е отредено между тях да се зачене дете в този момент,  няма да му навреди сатаната”.

Когато човека види нещо и му хареса нека да каже:  Това е което Аллах е пожелал. Няма сила и мощ, освен от Великия Аллах”.

Желателно е да защитим децата си. Абдулла ибн Аббас разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) защитил Хасан и Хусейн със следната молитва: Аз търся защита за вас със съвършените слова на Аллах от всички шайтани, вредни насекоми и от лоши очи”.

ДЕСЕТО  УКРЕПЛЕНИЕ: сура ал–  Бакара  (сура “Кравата”).

Сподвижника на  Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) Абу Хурайра разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: “Не превръщайте къщите си в гробове, наистина шейтанът бяга къща, в която се чете сура Бакара”. ( Муслим,780)

ЕДИНАДЕСЕТО  УКРЕПЛЕНИЕ: десет  айета от сура  ал – Бакара.

Ибн Масуд е казал: “Който прочете десет  айета от сура  ал – Бакара през нощта, в този дом шайтана не влиза: четирите айета в началото, айат ал – Курсий, два айета след него и трите последни айета ”. А също така са разказали, че ако ги прочетеш над човек който си е изгубил ума, то разума му ще се проясни.

ДВАНАДЕСЕТО  УКРЕПЛЕНИЕ: двата  последни айета от сура  ал – Бакара.

Ебу Масуд (р.а.) разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: “Който прочете последните два айета от сура Бакара през нощта, са му достатъчни”. (Муслим, 808)   Учените казват, че те са достатъчни за нощен намаз или предпазват от шейтана и всички лоши нища. (Шерх-унНевеви аля Сахихи Муслим, VI,91)

ТРИНАДЕСЕТО  УКРЕПЛЕНИЕ: последните сури от  Корана.

Четене на последните  сури от Корана. Пратеника (с.а.с.) когато отивал в постелята си, всяка вечер събирал дланите си, духвал в тях и изричал последните три сури от Корана, после обтривал с дланите колкото е възможно от тялото си, като започвал с главата, лицето и отпред по тялото, правейки тава три пъти. (Ал-Бухари и Муслим)

ЧЕТИРНАДЕСЕТО  УКРЕПЛЕНИЕ: зикр (споменаване името на Аллах).

Абу Хурайра е предал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: “Който каже: „Ля иляхе иллеллаху вахдеху ля шерике лех, лехул-мулку ве лехул-хамду ве хуве аля кулли шей-ин кадир”; “Няма друг бог освен Аллах Единствения, който няма съдружници. НЕГОВА Е властта и за Него е прославата, и Той над всяко нещо има сила”, сто пъти в денятова се равнява на освобождаване на  десет роби, ще му се запишат десет добри дела, и  му се премахват десет лоши, и в този ден той е в безопасност от шайтана и повече от този човек ще е спечелил само този който го е казал повече пъти”.

А  сьщо така е нужно да произнасяме и други споменавания – зикр..

ПЕТНАДЕСЕТО  УКРЕПЛЕНИЕ: опазване на погледа, очите.

Всевишния Аллах казва: „Кажи на вярващите мъже да свеждат погледите си и да пазят целомъдрието си! За тях това е най-чистото. Сведущ е Аллах за техните дела. И кажи на вярващите жени да свеждат поглед и да пазят целомъдрието си, и да не показват своите украшения освен видното от тях…” (Светлината: 30,31)

Убадету ибну ес-Самит (р.а.) казва, че Пейгамберът (с.а.с.) е казал: „Гарантирайте ми шест неща от ваша страна, за да ви гарантирам Дженнет: Бъдете правдиви, когато говорите! Изпълнявайте обещаното! Спазвайте повереното! Предпазвайте половите си органи (от прелюбодеяние и всичко онова, което ще ви подтикне към него)! Предпазвайте зрението си (не гледайте към онова, което ви е забранено)! Не посягайте с ръцете си ( към забраненете за вас неща)! /Имам Ахмед, №21695/

ШЕСТНАДЕСЕТО  УКРЕПЛЕНИЕ: опазване на езика.

Знай, мой брат, нека Аллах да прояви милост към теб. Езика е едно от най-големите оръдия на шайтана, и затова опазването на езика е едно от най –големите укрепления против шайтана. Под опазване на езикание разбираме няколко дела:

1. Опазване на езика от това, което теб не те интересува. Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал:   Най-добър Ислям има у  този човек, който е оставил това, което не го интересува”.

2. Опазване на езика от лъжи. Абу Хурайра разказвал, че е чул как Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: Ако раба говори слово, неясно лъжа ли е  или истина – това слово ще го заведе в огъня ”.

3. Опазване на езика от спорове. Абу Умама разказввал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: Аз гарантирам дом в покрайнините на Дженнета за този, който остави спора, даже ако е прав. Аз гарантирам дом  в средата на Дженнета за този, който остави лъжата, даже когато е  и на шега. И аз гарантирам дом във високите степени на Дженнета за този, който е с най-добър нрав”. (Абу Давуд)

4. Опазване на езика от враждебен спор. Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал: „Всевишният Аллах ненавижда най-много онези хора, които са непримирими в спора.”/Бухари/

5. Опазване на езика от показ. Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: Най - любимите от вас за мен, и най-близки към мен в меджлиса  в Съдния Ден ще са тези с най-добрия нрав. Най-мразеният и най - далеко от мен в Деня на Съда ще са заблудените хора, стараещи се да покажат своето красноречие  чрез  сила и гордост”.

6. Опазване на езика от сквернословия. Ибн Масуд разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: “Вярващият не бива да ругае, проклина и сквернослови. Това е ниско и подло”.

7 Опазване на езика от ругаене. Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал:

„Псуването на мюсюлманин е поквара, а убийството му е неверие.”/Бухари – 6044/

 

8. Опазване на езика от проклинания.  Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал:  „Проклинането на вярващ е като убийството му.”/Бухари - 6048/

9. Опазване на езика от ругатни на покойни. Айша разказвала, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: “Не ругайте покойните, наистина те са си получили заслуженото”.

10. Опазване на езика от приписване неверие на вярващи. Ибн Умар разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: “Който каже на  своя  брат: “Ей, кяфир!”, то това слово се възвраща към  един от тях. Ако той е заслужил това слово, то словото ще остане с него, а ако не, то ще се върне към казващия го”.

11. Опазване на езика от шеги. Знай, брат, че шегите са разрешени при две условия:

а/Ако шегата е без лъжи. Абу – Хурайра разказвал, че когато сподвижниците на Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства)  казали: “О, Пратенико на Аллах. Ти с нас никога не се шегуваш”. Пророка (Аллах да го благослови и приветства) казал: “Даже ако се шегувам с вас, Аз казвам истината”.

б/ Не  прекалявай с шегите, защото те както и многото смях убиват сърцето.

12. Опазване на езика от насмешки и издевателства. Всевишния Аллах е казал: О, вярващи, едни мъже от вас да не се присмиват на други! Може да са по-добри от тях. Нито жени ­- на жени... Може да са по-добри от тях. И не се хулете, и не се назовавайте с оскърбителни прякори! Колко лошо е името нечестивост подир вярата! А които не се покаят ­- тези  са угнетителите. ” (Стаите: 11).

13. Опазване на езика от разкриване на тайни. Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: Ако някой човек довери на  друг своя тайна, а после се разделят, то това е еманат - поверено (надеждност, вярност)”. (Абу – Давуд).

14. Опазване на езика от лъжи. Пратеника (С.А.С.) е казал: Придържайте се към правдивостта, защото правдивостта напътва към доброто, а доброто напътва към Дженнета. Човек не престава да бъде правдив и търси правдивостта, докато бъде записан правдив при Аллах. И избягвайте лъжата, защото лъжата напътва към лошото, а лошото напътва към Огъня. Човек не престава да лъже и да търси лъжата, докато бъде записан лъжец при Аллах.”  ( Бухари с Фетх – 10/507 6094, Муслим – 4/2012 2607)
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: rrosenn
Категория: Други
Прочетен: 155467
Постинги: 86
Коментари: 13
Гласове: 168
Архив
Календар
«  Ноември, 2018  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930