Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.09.2010 21:56 - ПЪТИЩАТА НА ШЕЙТАНА - IV част
Автор: rrosenn Категория: Други   
Прочетен: 890 Коментари: 0 Гласове:
0ЕДИНАДЕСЕТА ВРАТА: безпокойство и страх.

Безпокойството и страха се явяват като лодки на шайтана, на които той поставя хората, и те пътуват заедно в море от илюзии и въображения, докато шайтана  не  ги вкара в океана на загубата и скръбта. А що се касае до вярващия, то той стои на кораба на търпението и покорността, докато не стигне до океана на безопасността, и там да намери брега на спасението.

Безпокойството и страха са вроденни качества на човека, те са създадени в нас и затова Аллах  ни е показал пътя на спасението от тях.

Всевишния Аллах казва: Човекът бе създаден колеблив, щом го настигне злото - ­страхлив,  а щом го настигне доброто ­ - скъперник,  освен отслужващите молитвата,  които в своята молитва са постоянни  и в чиито имоти е заделен дял за просяка и бедняка, и които смятат за истина Съдния ден, и които се страхуват от мъчението на своя Господ ­ -  мъчението на техния Господ не е безопасно,- и които целомъдрието си пазят,  освен за техните съпруги или за владените от техните десници. Те не ще бъдат упреквани.  А които се стремят към друго освен това ­ - тези са престъпващите. И които повереното на тях, и техния обет съблюдават,  и които в своите свидетелства са правдиви,  и които молитвите си усърдно отслужват,  те ще бъдат на почит в Градините.  ”. (АЛ-МААРИДЖ-19-35).

Който овладее следните девет качества, то с помощта на Аллах ще се избави от безпокойството и страха.

Тези качества са следните:

1. Смирение  в намаза;

2. Да плаща зекята с чисто сърце;

3. Крепна вяра в Съдния Ден;

4. Страх пред наказанието на Аллах;

5. Опазване на  половите органи от забраненото;

6. Повереното на тях, и техния обет съблюдават и вещите връщат;

7. Изълнение на обещаното;

8. В свидетелствата да си правдив без прибавяне и украса;

9. Спазване на всички намази във времето.

Когато човек се избави от безпокойството и страха, той открива за  себе си вратите на  търпението и облегчението. И затова Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства )е казал: “Търпение – това е светлина”.

В търпението и страстите има три степени:

1. Търпението е по-силно от страстите и става навик на човека, и него не го достига безпокойство, и с тези навици страстите не са страшни. До тази степен достигат правдивите мюсюлмани, които казват: “Нашия Господ е Аллах” и после твърдо стоят зад това.

2.А когато страстите са по-силни от търпението и в сърцето на човека не остане място за търпението, то този човек става пленник на своите страсти. Тези хора са болшинство в наше време.

3. Борбата между търпението и страстите има различен успех; понякога ще видиш човека търпелив, понякога ще го видиш в безпокойство и в страх.

ДВАНАДЕСЕТА ВРАТА:  следване на страстите.

      Наистина, когато Великия Аллах е създавал страстите в човека, Той преди всичко е създал за него ум, за  да може ума да ръководи човека и да го направлява. Всевишния Аллах е обяснил, че следването на страстите водят към заблуждение и към отклонение от пътя на Аллах, към нещастие и към загуба на двата свята. Всевишния Аллах е казал: “И не следвай  своите страсти, те ще те отклонят от пътя на Аллах”.

ТРИНАДЕСЕТА ВРАТА  : съмнение и  подозрение.

Всевишния Аллах е казал: О, вярващи, много странете от подозрението! Понякога подозрението е грях. И не се дебнете, и не злословете един за друг! Нима на някого от вас ще се хареса да яде плътта на мъртвия си брат? Вие се отвращавате от това. И бойте се от Аллах! Аллах е приемащ покаянието, милосърден. ”. (Стаите: 12).

Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: Пазете се от предположенията (лошо мислене). Наистина, предположението  се явява най-лошо сред всички разговори и, не се шпионирайте един на друг, не завидждайте един на друг, не проявявайте ненавист един към друг, , и бъдете братя, о раби на Аллах”.

Наистина, предположението се  явява като лов, и шайтана се радва в сърцата на хората, защото предположението е един от факторите за развала в джемаата, разваля техните връзки и братски отношения.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ВРАТА: пренебрежителното  отношение към мюсюлманите.

Наистина, пренебрежителното  отношение към мюсюлманите влиза в числото на големите грехове при Аллах. И затова Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства )е казал: “Достатъчно зло за човека се явява пренебрежителното отношение към  своя  братмюсюлманин”. (Муслим).

Уважение и признателност трябва задължително да присъства сред членовете на ислямския джамаат. Всевишния Аллах е казал: О, вярващи, едни мъже от вас да не се присмиват на други! Може да са по-добри от тях. Нито жени - ­на   жени... Може да са по-добри от тях. И не се хулете, и не се назовавайте с оскърбителни прякори! Колко лошо е името нечестивост подир вярата! А които не се покаят ­ тези - са угнетителите. ”. (Стаите: 11).

ПЕТНАДЕСЕТА ВРАТА: пренебрежение към  греха.

Една от вратите на шайтана е пренебрежението към греха. Шайтана подхожда към мусулманина и му казва: “Това е малък грях. Извърши го, това е малък грях”, и не го оставя докато не го извърши.

 Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства ) е казал: “Когато рабът извърши някакъв грях, му се слага една черна точка на

сърцето. Ако се покае и потърси опрощение, сърцето му отново блясва. Но ако се

върне отново към греха, точките се увеличават, докато го обхванат цялото.

/Тирмизи 3334/  Това е като ръжда, за която Всевишния Аллах е упоменал в следния айет: “Ала не! Сърцата им с ръжда покрива онова, което са придобили.” /Мутаффифин 14/ 

ШЕСТНАДЕСЕТА ВРАТА: чувство на безопасност от гнева на Аллах.

Има хора, които пропиляват своето време в грях, и когато ги  съветваш кое е добро, те ти отговарят: “Аллах е Милостив, Милосърден, Прощаващ”.Тези хора са забравили, че наказанието на Аллах е мъчително и вечно.

Всевишния Аллах е казал: Извести Моите раби [о, Мухаммад], че Аз съм Опрощаващия, Милосърдния!  И че Моето мъчение е болезненото мъчение. ”. (Ал – Хиджр: 49 – 50).

Аллах прощава греха на разкайващия се, проявява милост към вярващите, а грешниците подлежат на мъчително наказание, и никой да не се надява на милост от Аллах използвайки хитрости.

Всевишния Аллах е казал: Нима те бяха в безопасност пред замисъла на Аллах? Само губещите хора смятат, че са в безопасност пред замисъла на Аллах.!” (Стената: 99).

СЕДЕМНАДЕСЕТА ВРАТА: отчаяние – мйслейки си, че  няма да спечелим милостта на Аллах.

Когато шайтана не може да постъпи към раба на Аллах чрез вратата - убеждавайки човека за  милостта на Аллах, той  подхожда към него чрез други врати и го пртиска към отчаяние и мислене,че за него няма да има милост от Аллах, казва му: “Ти имаш много грехове, имаш големи грехове,  невъзможно е Аллах да ти прости и да прояви милост към теб ”. И не го оставя докато този раб, не изгуби надежда, и тогава шайтана му казва: “А сега се наслаждавай на този живот, както ти харесва, до смъртта, а после ти ще отидеш  в  Ада  несъмнено,  затова се наслаждавай на този живот ”. И  по този начин шайтана подтиква раба към престъпления и грехове. Раба е задължен да затвори и тази врата,спомняйки си за милостта на Аллах, която обхваща всяка вещ. Аллах приема покаянието на кяфира, ако той се покае и приеме Исляма. Как няма да приеме  покаянието на мусулманина, който е извършил грях? Аллах Субханеху ве Теаля е отворил вратата на покаянието за всички и е казал: Кажи: “О, раби Мои, които престъпвате в ущърб на себе си, не губете надежда за милостта на Аллах! Аллах опрощава всичките грехове [щом се покаете]. Той е Опрощаващия, Милосърдния.!” (Тълпите: 53).

 

УКРЕПЛЕНИЯ, ВЪЗДИГАЩИ  МЮСЮЛМАНИНА НАД ШАЙТАНА

 

    ПЪРВО  УКРЕПЛЕНИЕ: искренност.

Искренността е  път на спасение от шайтана по неговите признания.

Всевишния Аллах ни предава думите на шайтана в Корана: Каза: “Господи мой, затова, че Ти ме остави в заблуда, непременно ще им разкрасявам по земята и непременно ще заблуждавам всички, освен Твоите предани раби сред тях.”  (Ал – Хиджр: 39 – 40).

Шайтана признава  своето безсилие пред искренните раби на Аллах.

Кой е искренния раб на Аллах?

Този, който работи и не обича хората да го хвалят за това. Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства )  е казал: Наистина, Великия Аллах приема от делата само тези които са извършени заради Него”.

ВТОРО  УКРЕПЛЕНИЕ: поклонение само на  Единия Аллах.

Когато шайтана се похвалил на Аллах Субханеху ве Теаля, че той ще отклонява от истинския път Адем и неговото потомство, Аллах Субханеху ве Теаля му отговорил, че съществуват група от хора, над която той няма власт и е казал: Над Моите раби нямаш власт, освен които те последват измежду заблудените.” …” (Ал – Хиджр: 42).

ТРЕТО  УКРЕПЛЕНИЕ: придържайте се към джемаата.

Когато сте в джемаат отблъсквате шайтана и печелите благосклонността на  Аллах Субханеху ве Теаля. Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства )  е казал:Наистина, вълка изяжда отделящата се  от стадото овца”. (Абу Давуд).

Умар ибн Хаттаб разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства ) е казал: “Този, който желае средата на Рая, нека да е в джемаата; наистина, шайтана е с един човек, а от двама той се отделя”.

Джемаата изисква от мюсюлманина две  условия:

1. Да бъде в джемаата по убеждение, а също така убеждението му трябва да е подобно на убеждението на първото поколение, то ест, сподвижниците на Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства ) и последвалите го поколения, които вървели по техния път. Ибн Масуд е казал: “Джемаат е това което съвпада с истината, дори да си един”.

2. Бъди в редовете на джемаата, то ест духом и тялом бъди с хората на истината. Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: Група от моята Умма ще придържават да подпомагат истината, без да им вредят онези, които им противоречат. Докато дойде повелята на Аллах, все ще бъдат така”. (Всепризнат хадис).

ЧЕТВЪРТО  УКРЕПЛЕНИЕ: групов намаз.

Пренебрежението към груповия намаз отслабва човека и подсилва шайтана.

Абу Дарда разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал:  Ако трима души се намират в селото или в пустинята, но не извършват  группов намаз, шайтана става по-силен от тях; затова се придържайте към групов нама. Вълка изяжда отделящата се  от стадото овца ”. (Абу Давуд).

ПЯТО  УКРЕПЛЕНИЕ: придържай се към  Корана и Сунната.

Най-добрият метод за защита от шайтана – придържай се към  Корана и Сунната, изучи ги и ги практикувай. Корана и Сунната  водят по правия път, а шайтана се бори, да ни отклони от този път. Всевишния Аллах е казал: Това е Моят път ­- правият път. Следвайте го и не следвайте пътищата, които ви отделят от Неговия път! Това ви повелява Той, за да се побоите.!” (Ал-Анам: 153).

ШЕСТО  УКРЕПЛЕНИЕ: искай помощ от Аллах.

Знай, че можеш  да победиш шайтана само с помощта на Аллах. И ако желаеш да се избавиш от подстрекателствата на шайтана, то искай помощ от   Аллах, Той ще те защити от него.

СЕДМО  УКРЕПЛЕНИЕ: извършване на добри дела.

Абу Хурайра разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал:Когато човек чете аят с поклонение, то когато той извърши земния поклон, шайтана се отделя от него, плаче и казва: “О, горко ми, на човека му бе заповядано да извърши земен поклон(седжде) и той го извърши, и с това заслужи Рая. И на мен беше заповядано да извърша земен поклон(седжде), а аз отказах, и затова заслужих Ада”.  

ОСМО  УКРЕПЛЕНИЕ: Дуа към Аллах, произносяйки: Еузу билляхи минеш-шейтани рраджим”

Търся убежище при Аллах от прокудения сатана. (Ал-Бухари и Муслим)

Места и обстоятелства, където трябва да произнасяме тези слова:

1. Когато почувстваш изкушение и подбуждане от шайтана. Великия Аллах е казал: А ако те изкуси от сатаната изкушение, потърси убежище при Аллах! Той е всечуващ, всезнаещ. ”. (АЛ-АРАФ: 200).

2. По време на четене на Корана. Великия Аллах е казал: И когато четеш Корана, при Аллах търси убежище от прокудения сатана! ”. (Пчелите: 98).

3. Преди влизане в тоалетната. Сподвижника на Пророка (Аллах да го благослови  и приветства), Анас разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства), когато влизал в тоалета казвал:  “О мой Аллах, опази ме от шайтаните - от мъжките  и женските ”. (Всепризнат хадис).

4. По време на извършване на намаза. Джубайр разказвал, че видял, как Пророка (Аллах да го благослови  и приветства), когато извършвал намаз да казва: “Аллаху екбер кебирен уалхамдулиллах
Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: rrosenn
Категория: Други
Прочетен: 154805
Постинги: 86
Коментари: 13
Гласове: 168
Архив
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031