Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.09.2010 20:22 - ПЪТИЩАТА НА ШЕЙТАНА - III част
Автор: rrosenn Категория: Други   
Прочетен: 819 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 20.09.2010 20:34


ВРАТИТЕ НА  ШАЙТАНА

ПЪРВА ВРАТА: невежество.

Това е огромна врата за шайтана. Няма да преувеличим, ако кажем, че всички врати на шайтана започват от невежеството, така както невежия човек не знае, къде са вратите на шайтана, за да ги затвори, не знае неговите хитрости, за да им се противопостави, не знае неговите мрежи, за да страни от тях, и шайтана с лекост ги притяга  към себе си и взима връх над тях. Невежия човек  също не може да различи доброто от злото, Суннета от нововъведенията. И е възможно, той да извърши грях казвайки това е Суннет. И  така той е сред жертвите.

Всевишния Аллах е казал: Кажи [о, Мухаммад]: “Да ви известим ли за най-губещите по деяния,  онези, чието старание в земния живот се погубва, а те си мислят, че вършат добро дело?”  ”. (Пещерата: 103, 104)

Невежеството ослеплява сърцето и разума, и по този начин невежия човек  става мишена за шайтана, и шайтан го направлява против него със стрели, съмнения и страсти, и го погубва. И когато го доведе до края, шайтана го включава в числото на своите воини, чрез него разпространява на земята нечестие и отклонява хората от истината. Така той попада  в партията на шайтана: “…Ала  привържениците на сатаната са губещите. ”. (Спорът: 19).

ВТОРА  ВРАТА: гнева.

Гнева също влиза в числото на големите врати на шайтана, и шайтана си играе с разгневените, както децата си играят с меченца. Абу Хурайра е казал, че един човек е казал на Пратеника Мухаммад (Аллах да го благослови  и приветства): “Дай ми съвет!” Пратеника Мухаммад (Аллах да го благослови  и приветства) казал: “Не се гневи!”. Човека повторил, своя  въпрос няколко пъти, но всеки път Пратеника Мухаммад (Аллах да го благослови  и приветства) му отговарял: “Не се гневи!”.  (Ал – Бухари).

Уравновесеният човек може  винаги да се разгневи или просто да се разсърди, защото цялата гама от чувства е  заложена в човека. Но хората трябва да потиснат тези чувства в себе си, които водят към гнева. Например, чувството за високомерие, гордост и други подобни чувства. Всеки човек трябва да се опита да укроти в себе си гнева. Това става по следния начин. Той е длъжен да произнесе  словата: “ Аллах да ме опази от проклетия шайтан”, да си спомни за наградата от потискането на гнева, да замълчи, ако говори да  седне или легне. Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: “Когато някой от вас се разгневи,ако е прав, да седне. И ако гнева му не мине така, то нека да легне”.  Винаги трябва да се пазим от безобразния вид по време на силен гняв и да не прибягваме до  ругатни и проклятия.

Разказват, че когато един човек ругал Абу Бакр (Аллах да е доволе от него), той му отговорил: “Това, което Аллах е скрил от теб  е повече”. Това е - ако гнева е заради самия теб, а ако гнева е заради Аллах се поощрява. Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства), най-хумания  човек в  света, когато видел противоречие на шариатасе гневял и не се успокоявал, докато не изправял това  противоречие.

ТРЕТА  ВРАТА: любовта към този  свят.

Ако хората знаят същността на този свят, то не биха му придавали никакво значение. Аллах го е създал и ни е обяснил неговата същност. Всевишния Аллах е казал: Онези, които вярват в Аллах и в Неговите пратеници, те са всеправдивите и мъчениците. При техния Господ ще имат награда и светлина. А онези, които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения, те са обитателите на Огъня.  Знайте, че земният живот е само игра и забава, и украса, и хвалба между вас, и умножаване на имотите и децата, подобно на растения след дъжд ­ възхищават сеячите, после изсъхват и ги виждаш пожълтели, после стават на съчки. А в отвъдния живот има сурово мъчение или опрощение от Аллах и благоволение. А земният живот е само измамна наслада. ”. (Ал-Хадид: 19, 20).

Живота – това е забава и игра. Умния човек превръща този живот в поле за другия  живот. Към това ни  призовава Всевишния Аллах,: Надпреварвайте се към опрощение от вашия Господ и към Градината с ширина, колкото ширината на небето и на земята, приготвена за онези, които повярваха в Аллах и в Неговите пратеници! Това е благодатта на Аллах. Дава я Той комуто пожелае. Аллах е Господарят на великата благодат. (Ал-хадид: 21).

Знай уважаеми братко мусулманин, че когато любовта към този свят овладее сърцето, то открива друга врата на шайтана.

ЧЕТВЪРТА  ВРАТА: Голяма надежда на този свят.

Наистина, раб, когато гониш надеждите на този свой свят, ти разрушаваш своя  ахирет (задгробния живот). Абу Хурайра (Аллах да е доволе от него) разказвал: Аз чух  Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) да казва: В сърцето на стария си остават  две млади неща: любвта към този свят и към големите надежди на този свят ”.

От сина на Омар, Аллах да е доволен и от двамата, се предават думите: „ Пратеника на Аллах (с.а.с.), ме хвана за рамото и каза: „Бъди в земния живот, сякаш си странник или пътник!” Синът на Омар, Аллах да е доволен и от двамата, казвал: „Доживееш ли до вечерта, не чакай сутринта, и доживееш ли до сутринта, не чакай вечерта, а вземи от своето здраве за болеста си и от своя живот – за смъртта си!” (разказан от ал-Бухари)

ПЕТА  ВРАТА: алчност.

Кааб ибн Идз е казал: Чух Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) да каза:  „За всяка общност има изпитание, а изпитанието за  моята  Умма е богатството”.

Абу Хурайра разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства  ) е казал: “Богатството не е в многото богатства, а в задоволената душа ”.

ШЕСТА ВРАТА: стиснатост.

Всевишния Аллах е казал: Сатаната ви заплашва с бедност  и ви повелява поквара, а Аллах ви обещава от Себе Си опрощение и благодат. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.”. (Кравата: 268).

Шайтана заплашва човека с бедност, той не харчи спестяванията си по пътя на Аллах и му внушава, че ще обедне и ще стане нуждаещ се. Затова Аллах успокоява всеки вярващ мусулманин с думите: Сатаната ви заплашва с бедност  и ви повелява поквара, а Аллах ви обещава от Себе Си опрощение и благодат. Аллах е всеобхватен, всезнаещ.”. (Кравата: 268).

Всевишния също ни обяснява, че щастието и успеха се състоят в това, да потискаме своята  алчност и стиснатост: А които се опазят от скъперничеството на душите си - ­ те са сполучилите. (АЛ-ХАШР: 9)

Абу Хурайра разказвал, че Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства  ) е казал: Всеки ден сутрин се спускат две меляикета, едното казва: “О, мой Аллах, увеличи имущество на даващия”. А другото казва: “О, мой Аллах, погуби имуществото  на стиснатия”.

СЕДМА ВРАТА: високомерие.      

Високомерието  се явява една от  вратите на шайтана. Влизайки през тази врата, той унижава човека, взема връх над  него, заставя го да отхвърли истината и да се държи за лъжата. Високомерния човек е невеж човек, който не знае същността на своето съществуване и същността на своя Господ. Ако той познаваше себе си, той щеше да разбере, че е бил капка сперма, към която  изпитва отвращение, след това става кръвен съсирек, после къс месо, после младеж. Защо е тази арогантност и високомерие? Всевишния Аллах е казал: Аллах не обича горделивия, самохвалеца, ”. (Жените: 36).

Пророка (Аллах да го благослови  и приветства) също предупреждава хората за високомерието и обяснява, че резултатите са лоши: „Никой няма да влезе в Дженнета, докато има в сърцето си капка високомерие.”/Муслим – 91/

Категории високомерни хора.

1. Има хора, които са високомерни заради своята власт  и  обществено положение. Този вид високомерие е разпространен сред президентите и сред други лидери. Ако тези хора се попитат, то щяха да разберат, че власт  е  само за известно време, което ще изтече, а ако беше властта вечна, то тя нямаше да отиде при тях. Всевишния Аллах е казал: Кажи: “О, Аллах, Владетелю на владението, Ти даряваш владението на когото пожелаеш и отнемаш владението от когото пожелаеш, и въздигаш когото пожелаеш, и унизяваш когото пожелаеш. Доброто е в Твоята Ръка. Ти за всяко нещо имаш сила.!” (Семейството на Имран: 26).

2. . Има хора, които са високомерни заради своето богатство. Тези хора са невежи глупци, защото ако бяха умни, то щяха да знаят, че това е вещ, дадена от Аллах за временно ползване от човека. И Аллах може да си го вземе когато пожелае. Разказват, че  един  цар – мюсюлманин поискал чаша вода, за да утоли жаждата си. Към немго дошъл слуга със чаша вода и му казал: “Царю, не пий, докато не  ти задам един въпрос”. Царя казал: “питай . Слугата казал: “Ако те лишат  от тази чаша вода, то за колко, ти ще я купиш?”  Царят  казал: “Ще я купя за половината царство ”. Тогава слугата казал: “Ако изпиеш тази чаша, и тя остане в пикочния мехур,  не излезе навън, то, колко ще дадеш, тя да излезне?” Царя казал: “Цялото царство”. Тогава слугата казал: “ Тогава  царството  ти  не струва и част от урината ти.

3. Има хора, които са високомерни заради своята сила и могъщо здраве. Тези хора са глупави, защото силата  не е мярка за достойнство и чест. Равна ли е силата на човека със силата на коня, или силата на мулето? Ако силата беше мерило, то директори трябваше да назначим коне, министри – мулета, а президенти – слонове.

4. Има хора, които са високомерни заради своите знания. Тези  са достойни невежи. Защо ги наричам невежи? Защото знание, което не води към скромност и богобоязливост се явява безполезно знание.

5. Има хора, които са високомерни  заради своята красота и външния вид. Този вид високомерие повече е разпространен сред жените. Нека тази високомерна жена си представи че е мъртва в гроба и че червеите ядат нейното лице. Какво ще каже за това, че нейната красота е достояние на червеите.

ОСМА ВРАТА: любов към похвалите.

Знай мой брат – мюсюлманин, ако ти обичаш похвалите, то шайтана ще дойде към теб от тази врата, а това е  опустошителна болест. И знай, че похвалата води към големи беди. Шайтана сее сред обичащите похвалата семената на високомерието и самолюбието,а това погубва хваления. Абу Муса Ал – Ашари разказвал: Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства ) слушал как един човек хвалил друг човек и после казал: “Вие сломихте гърба на този човек, т.е хвалейки го”.

Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства ) е казал: “И когато видите, че някой хвали друг някой, хвърлете в неговото лице шепа пръст.

ДЕВЕТА ВРАТА: показ.

Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: Повече от всичко аз се страхувам от разпространението сред вас на малкия ширк”. Сподвижниците го попитали: “А какво за малкия ширк, о пратенико на Аллах?” Той казал: “Това е лицемерие ”.

Има хора, които показват своите знания, има хора, които показват своето поклонение, а също има хора, които показват своето милосърдие и др. И затова нашите праведни предци са скривали своите добри дела, както хората скриват сега греховете и пороците си. И знай, брат – мусулманин, че похвалата води само до стремеж към похвалите на хората и страх от порицания и упреци. От показа можеш да се освободиш, твърдо усвоявайки следното:

1. Ти си длъжен да знаеш, че похвалата на хората няма да ти донесе никаква полза, ако Аллах Теаля не е доволенот теб, а и тяхното порицание няма да ти принесе вреда, ако Аллах е доволен от теб.

2. Ти си длъжен да знаеш, че  похвалата която се стремиш да спечелиш, няма да ти донесе никаква полза или да ти причини вреда, особенно в Съдния ден, когато повече ще се нуждаеш от поддръжка.

3. Ти си длъжен да знаеш, че показа погубва твоите добри дела.

4.Ако ти се страхуваш, хората да не узнаят твоите грешки или твоите лоши мисли на този свят, то Аллах знае всичко това, и ще те опозори  в Съдния ден пред всички хора, и всички ще ги видят

5. Ако в теб възникват мисли за извършване на показ, то старай се да се освободиш от тях и старай се да ги пребориш, после се обърни към Аллах с чисто сърце. И знай, че шайтана на първо време ще те призовава, да се откажеш от това дело, а ако не може, то ще те призовава към показ в тези дела.

Ако шайтанй разбере, че си искрен, ще ти каже, че в твоите дела няма искренност, че в теб всичко е само показ и че твоите старания пропадат даром, и ще ти внушава това, докато не те застави да изоставиш тези дела. Затова бъди внимателен, само Аллах  ще те опази от нападките на шейтана.

ДЕСЕТА ВРАТА: самолюбие.

Самолюбието се различава от високомерието, и се състои от три съставни елемента

1. Човек, проявяващ високомерие;

2. Предмет, заради който се проявява високомерие;

3. Човек, по отношение на когото се проявява високомерие.

Самолюбието се състои от  два элемента:

1. Човек, зает със самолюбуване;

2. Предмет, заради който проявява самолюбие.

Самолюбието се явява първа степен високомерие, и нека Аллах да ни опази от всички тези пороци.

ЕДИНАДЕСЕТА ВРАТА: безпокойство и страх.

Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: rrosenn
Категория: Други
Прочетен: 156098
Постинги: 86
Коментари: 13
Гласове: 168
Архив
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31