Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
20.09.2010 20:18 - ПЪТИЩАТА НА ШЕЙТАНА - II част
Автор: rrosenn Категория: Други   
Прочетен: 1200 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 20.09.2010 20:28


МЕТОДИТЕ НА ШАЙТАНА В ОТКЛОНЯВАНЕТО НА ЧОВЕКА  ОТ ПЪТЯ   НА  АЛЛАХ

      ПЪРВИ МЕТОД: разкрасените лъжи.

Великият Аллах е казал в Свещения Коран: Рече: “Господи мой, затова, че Ти ме остави в заблуда,  непременно ще им разкрасявам по земята и непременно ще заблуждавам всички, (Ал Хиджр: 39).

Първо разкрасяване, после отклоняване. Шайтана разкрасил на хората поклонението на идоли; разрушаването на родствените отношения, като погребването на дъщерите си живи, женитбата за майката и им обещавал въвеждане в Дженнета (Рая) заедно с неверието, с нечестието и непослушанието. Шайтана също им представил ширка във форма на възвеличаване на благочестиви хора. Също така им представил оставяне на повеляването на добри дела и забраната за лошите дела във форма проявване на любов към хората и форма на добро похождението с тях. Също така  той им представил отклоняването  от пътя на Пророка (Аллах да го благослови  и приветства) във форма подражаване на имамите и на големите учени, а също им представил лицемерие и лоялност към религията на Аллах   във форма на необходима политика за живота на този свят.

ВТОРИ МЕТОД: названието на грехоете с красиви имена.

Един от  методите на шайтана е названието на грехоете с красиви имена, за да скрие отрицателните им страни. Той (шайтана) е който нарекъл дървото - дървото на вечността. Великия Аллах в Корана ни е казал, че шайтана е казал на Адем (а.с.), че той ще го отклони от правия път: Но сатаната му подшушна, рече: “О, Адам, да ти покажа ли дървото на вечността и едно непреходно царство? (Та ха: 120).

Последователите на шайтана и подражаващите му, назовават забранените неща с красиви имена. Като пример, те наричат виното майка на радостта; разточителството  – полза; нарушаването на шариатското облекло за жените дрехи на свободните жени; общуването на мъжете и жените и техните срещи едни с други - наричат прогреса на цивилизацията; разпътните певици ги наричатартисти ”, а всичко това е разврат, непослушание и разпътство. И всичко това се прави с цел подвеждане на хората към тези грехове.

ТРЕТИ МЕТОД: назоваването на добрите дела с отвратителни  имена.

Истината винаги е покрита със светлина, ако остане такава каквато е без изкривяване  и без  обезобразяване. Тогава душите ще вървят към нея, сърцето ще клони към нея. И затова шайтана счита за своя  първа задача изкривяване на истината и назоваването и с отвратителни имена, отблъскващи от нея. Шайтана внушава на своите другари– кяфири от племената на Джехеннема, да кажат на своя пророк  Худ (а.с): Ние те видяхме в глупоста, и смятаме, че ти си  лъжец”.

Шайтана също внушил на своите другари – кяфирите от Мадян, и те казали на хората:   Ако последвате Шуайб, тогава ще сте губещи. ” (Стената: 90)

Той  (шайтана) внушил на своите приятели от курайшите да нарекът последователите на Пророка (Аллах да го благослови  и приветства)- вероотстъпници. И дотолкова, доколкото  в наши дни, шайтана идва по същия път, използва и  същите методи. Той  (шайтана) внушил на своите приятели– кяфири да наричат хората, които вървят по пътя на Пророка (Аллах да го благослови  и приветства) и които се придържат към неговия Суннет - екстремисти и фанатици. Тези кяфири тръгват от греховете и от домовете на разврата, но за шариатската форма на облеклото на жената казват - възвръщане към първобитните времена. Жената, която се придържа към повеленото от своя Господ и се грижи за своя дом, я наричат реакционерка и изостанала. И всичко това го внушава шайтана! Еднакво ние призоваваме хората към истината, да не се чувстват слаби, и да продължават по пътя на Пророка (Аллах да го благослови  и приветства) и да се придържат към Корана и Сунната.

ЧЕТВЪРТИ МЕТОД: използването на човека против  самия него.

Това е любимия метод на врага на Аллах Субханеху ве Теаля  . Той използва нефса (душата) на човека против него самия. И в тази област шайтана добива голям успех, защото намира в лицето на самия човек свой помощник.

Шайтана се старае да узнае, какво предпочита този човек и какво обича. Шейтана е способен да се движи по вените на човека,  изучава всичките му слабости, неговите страсти и чрез тези слабости и страсти той го отклонява от пътя на Аллах Субханеху ве Теаля. 

ПЕТИ МЕТОД: постепенно отклоняване от пътя на  Аллах Субханеху ве Теаля .

Шайтана не отива при човека и не му казва: “Извърши този грях, и ти ще попаднеш в Ада”, а приближава човека към Ада постепенно стъпка по стъпка. И затова Всевишния Аллах е казал предупреждавайки ни: О, вярващи, не следвайте стъпките на сатаната! А който следва стъпките на сатаната, на него повелява той покварата и порицаваното. И ако не бе благодатта на Аллах към вас и Неговата милост, никой от  вас не  ще  бъде  никога чист. Но Аллах пречиства когото пожелае. Аллах е всечуващ, всезнаещ. ”. (Светлината: 21).

Този призив е състрадание и милост от Аллах Субханеху ве Теаля, Милосърдния към Своите раби.Той ни предупреждава: „Не следвайте стъпките на сатаната. Който е разбрал високите цели на шариата, той знае, защо шариата забранява даже близко подхожда в някои случаи. Като например: уединението с чужда жена, това може да  съблазни към прелюбодеяние.

ШЕСТИ МЕТОД: възпиране от истината.

Всевишния Аллах е казал в Корана, че шейтана е казал: …За това, че Ти ме погуби, ще ги дебна по Твоя прав път.  После ще идвам при тях и отпред, и отзад, и отдясно, и отляво, и ще откриеш, че повечето са неблагодарни.”  ”. (Стената: 16, 17).  Шайтана събрал смелост да  отклонява от  пътя на Аллах всички синове на Адем (а.с.), освен тези негови синове, които се укрият зад стената на крепостта- Ихляс (искренността, добросърдечието). До тях той не може да се добере.

Сабурат ибн Абу Факи е казал, че той е чул, как Пророка (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: “Наистина, шайтана причаква човека на неговия път, той го хваща на неговия път към Исляма и му казва: “Нима ти ще приемеш Исляма и ще оставиш своята религия, религията на твоите предци? Той  не го слуша  и приема  Исляма. После той го пресреща на пътя на  переселението и му казва: “Нима ти ще извършиш переселение, ще оставиш своята земя и своето небе?” Той  не го слуша  и извършва    переселение. След това го причаква на пътя за Джихад, и му казва: “ Нима ти ще извършиш  Джихад, ще погубиш себе си и своето имущество? Ти ще воюваш, може да  те убият, твоята жена ще отиде с друг, а имуществото ти ще бъде разделено между наследниците”. Той  не го слуша  и извършва Джихад. И този, който извърши всичко това, Аллах Субханеху ве Теаля ще го въведе в Рая. Който е бил убит на този път Аллах Субханеху ве Теаля ще го въведе в Рая. Който се е бил на този път, Великия  Аллах Субханеху ве Теаля ще го  въведе в Рая. Който  е загинал на този път от животно, Аллах Субханеху ве Теаля ще го въведе в Рая ”.

СЕДМИ МЕТОД: “ Добър съветник ”

Шайтана не отива при човека и не му казва: “Извърши този грях, и – за това за теб ще  има мъчително наказание”, а отива към него като Добър съветник. С помоща на този метод той е отклонил нашите прародители от пътя на Аллах и постигнал изгонването им от Рая. Всевишния Аллах е казал: И им се закле: “Наистина за вас съм  от доброжелателите (добър съветник ) ”. (Стената: 21).

И затова Всевишния Аллах ни предупреждава за това изкушение : О, синове на Адам, да не ви замае сатаната, както извади вашите родители от Рая, смъквайки от тях одеждата, за да им покаже срамотиите. Той ви вижда, той и неговият род, откъдето вие не ги виждате. …”. (Стената: 27).

ОСМИ МЕТОД: прибягване на шайтана към помощ  от хората.

Има хора, чиито сърца са пълни с иман. Исляма се е смесил с тяхната кръв и плът и те вървят само по неговия път, следват само Пратеника Мухаммад (Аллах да го благослови  и приветства), придържат се към Исляма във всички дела – големи и малки. Към тях отива  шайтана и се опитва да ги отклони от пътя на Аллах Субханеху ве Теаля и след това с цялата си хитрост стига до тях прибягвайки до помощта на своите приятели– шейтаните от хората. Всевишния Аллах казва: “… Сатаните внушават на своите ближни да ви оспорват, а ако им се покорите, наистина сте съдружаващи.” (Ал-Анам: 121)

Да вземем за пример млад човек, когото Аллах въведе по правилния път, който във всички дела, големи и малки се придържа към Исляма и следва пътя на Пратеника Мухаммед (Аллах да го благослови  и приветства). Към него идват изпитания и изкушения от всички страни, и когато той се държи за въжето на Аллах, и когато той удържи победа над шайтана, към него идват лошите приятели и се опитват да отслабят неговата решимост и да го отклонят от правия път.Те му казват: “Защо лишаваш себе си от наслажденията на този живот, не общуваш с красиви момичета, не гледаш филми, не ходиш на театър, не слушаш песни, ти остави концертите и вечеринките, ти само казваш: “Това е разрешено, а това забранено. Ние смятаме, че ти погубваш своята младост и изпускаш тези наслади”.

Ако при теб дойдат такива приятели,посъветвай ги. Ако те приемат твоя съвет и послушат твоите думи, то хвала на Аллах, а ако те продължът да се опитват да те отклонят от верния път, то страни от тях, те са – шайтани от хората.

Ние искаме помощ от  Аллах Субханеху ве Теаля срещу шайтаните от хората и джиновете, и молим Него, Всевишния, да ни спаси от тяхното зло и да ни защити от техните стрели

ВРАТИТЕ НА  ШАЙТАНА

ПЪРВА ВРАТА: невежество.

Това е огромна врата за шайтана. Няма да преувеличим, ако кажем, че всички врати на шайтана започват от невежеството, така както невежия човек не знае, къде са вратите на шайтана, за да ги затвори, не знае неговите хитрости, за да им се противопостави, не знае неговите мрежи, за да страни от тях, и шайтана с лекост ги притяга  към себе си и взима връх над тях. Невежия човек  също не може да различи доброто от злото, Суннета от нововъведенията. И е възможно, той да извърши грях казвайки това е Суннет. И  така той е сред жертвите.

Всевишния Аллах е казал: Кажи [о, Мухаммад]: “Да ви известим ли за най-губещите по деяния,  онези, чието старание в земния живот се погубва, а те си мислят, че вършат добро дело?”  ”. (Пещерата: 103, 104)

Невежеството ослеплява сърцето и разума, и по този начин невежия човек  става мишена за шайтана, и шайтан го направлява против него със стрели, съмнения и страсти, и го погубва. И когато го доведе до края, шайтана го включава в числото на своите воини, чрез него разпространява на земята нечестие и отклонява хората от истината. Така той попада  в партията на шайтана: “…Ала  привържениците на сатаната са губещите. ”. (Спорът: 19).

ВТОРА  ВРАТА: гнева.

Гнева също влиза в числото на големите врати на шайтана, и шайтана си играе с разгневените, както децата си играят с меченца. Абу Хурайра е казал, че един човек е казал на Пратеника Мухаммад (Аллах да го благослови  и приветства): “Дай ми съвет!” Пратеника Мухаммад (Аллах да го благослови  и приветства) казал: “Не се гневи!”. Човека повторил, своя  въпрос няколко пъти, но всеки път Пратеника Мухаммад (Аллах да го благослови  и приветства) му отговарял: “Не се гневи!”.  (Ал – Бухари).

Уравновесеният човек може  винаги да се разгневи или просто да се разсърди, защото цялата гама от чувства е  заложена в човека. Но хората трябва да потиснат тези чувства в себе си, които водят към гнева. Например, чувството за високомерие, гордост и други подобни чувства. Всеки човек трябва да се опита да укроти в себе си гнева. Това става по следния начин. Той е длъжен да произнесе  словата: “ Аллах да ме опази от проклетия шайтан”, да си спомни за наградата от потискането на гнева, да замълчи, ако говори да  седне или легне. Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: “Когато някой от вас се разгневи,ако е прав, да седне. И ако гнева му не мине така, то нека да легне”.  Винаги трябва да се пазим от безобразния вид по време на силен гняв и да не прибягваме до  ругатни и проклятия.

Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: rrosenn
Категория: Други
Прочетен: 156102
Постинги: 86
Коментари: 13
Гласове: 168
Архив
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31