Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.09.2010 22:09 - ПЪТИЩАТА НА ШЕЙТАНА - I част
Автор: rrosenn Категория: Други   
Прочетен: 1119 Коментари: 1 Гласове:
1

Последна промяна: 20.09.2010 20:28


                                                                       ПРЕДИСЛОВИЕ

Когато Аллах, Пресветия Всемогъщия, създал Адам (а.с.), Той  заповядал на всички меляикета [ангели] да направят поклон (суджуд) на Адем (а.с).

И ви сътворихме, после ви дадохме образ, после казахме на меляикетата: “Сведете чела пред Адeм!” И те се поклониха освен Иблис. Той не бе от покланящите се. ” (Ал-араф: 11).

Всички меляикета извършили поклон, покорявайки се на заповедта на Аллах. Само един отказал да извърши поклон. Това бил Иблис (име на шейтана (дявола)), който   живеел  сред меляйкетата, без да е  от техния  рода, а историята му е следната:

На земята до хората живеели джинове (араб. – дух, в Корана – същество от “чист” огън, сътворени от Аллах). Но когато тези джинове, забравили всички заповеди на Аллах, започнали да разпространяват нечестивост  и развала по земята, Аллах изпратил меляйкетата,  които  разгонили и унищожили повечето от джиновете. Спаси ли се  малко количество, които били притиснати на острови и в пещери. Меляикетата взели със себе си на небесата само малък джин - Иблис, който останал заедно с тях, покланяйки се и възхвалявайки Всемогьщия Аллах. И в своите поклонения той почти достигнал степента на  меляикетата.

 Всевишния Аллах заповядал на меляикетата да направят поклон на Адем (а.с.), който бил създал от глина. Меляикетата били  създадени от светлина, а джиновете  от огън. Това било за тях като изпитание за вярност. И меляйкетата, всички до едно извършили поклон на Адем (а.с.), подтвърждавайки  своята вярност към Аллах, освен  Иблис, който отказал да направи суджуд;.

Каза [Аллах]: “Какво ти попречи да се поклониш, когато ти повелих?”  [Иблис] каза: “Аз го превъзхождам. Ти  ме сътвори от огън, а него сътвори от глина.”. (Ал-араф: 12)

Иблис, който много време, вярно служил на Аллах, тук проявява високомерие и не се подчинява на една  заповед на Аллах Субханеху ве Теаля. Какъв е бил отговора? Какъв отговор дава Всемогъщия Аллах  на Иблис?

 Излез тогава оттук! Ти си прокуден.  Над теб е проклятието до Съдния ден.”  ” (Ал – Хиджр: 34 –35)

То ест, Иблис, който знаел по-добре от нас за Аллах Субханеху ве Теаля, както и толкова много години съпоставим със меляикетата се подчинявал, заради своето високомерие не изпълнил само една заповед на Аллах Субханеху ве Теаля, и се оказал сред неверниците, бил проклет и осъден на вечно пребиваване в Джехеннема (ада).

Вижте днес тези хора, които наричат себе си мусулмани, те са длъжни добре да си помислят. Думата “муслим” (мюсюлманин) означава “покорен на Аллах”, т.е. изпълняващия всички заповеди и препоръки на своя Господар.

Съответстват ли сега мюсюлманите на тези слова. Имат ли въобще право да наричат себе си мусулмани в това време, когато те нарушават реда на Аллах на всяка стъпка и в повечето случаи не мислят да се покаят? Достатъчно ли е това сърцето да вярва в Аллах  Субханеху ве Теаля и да прави само това, което му харесва от религията на Аллах Субханеху ве Теаля, а това, което не му харесва да  го оставя без внимание? Ще  помогне ли на  човека такава вяра?       

Не, няма да помогне! Аллах Субханеху ве Теаля изисква  от всички Свои създания пълно и подчинение и безусловно послушание. Ако беше иначе Иблис нямаше да се  окаже в числото на неверниците. Изхождайки от това се убеждаваме, че всеки, който не се подчинява напълно на заповедите на Аллах Субханеху ве Теаля следва  пътя на  Иблис и в Съдния ден всички неподчиняващи се ще последват  Иблис и в  тълпа ще отидат в Джехеннема (Ада). И колко лош и скверен е този завършек!

Когато Аллах Субханеху ве Теаля проклел Иблис, а Адем заселил в Дженнета (Рая), тогава Иблис поискал от  Аллах Субханеху ве Теаля отсрочка и Аллах му я дал:  

Каза: “Дай ми отсрочка до Деня, когато бъдат възкресени!” Каза: “Ти си сред отсрочените.” Каза: “За това, че Ти ме погуби, ще ги дебна по  Твоя прав път. После ще идвам при тях и отпред, и отзад, и отдясно, и отляво, и ще откриеш, че повечето са неблагодарни.” Каза: “Излез от него порицан, прокуден! Който измежду тях те последва ­ Аз непременно ще напълня Ада с всички вас.  А ти, Адем, живей със съпругата си в Рая и яжте откъдето пожелаете, но не доближавайте онова дърво, та да не станете угнетители!”  Но им подшушна сатаната, за да им покаже техните срамотии, които бяха скрити за тях, и каза: “Вашият Господ ви възбрани онова дърво само за да не станете ангели или да не станете безсмъртни.” И им се закле: “Наистина за вас съм от доброжелателите.” И ги принизи с измама. И щом вкусиха от дървото, им се показаха срамотиите и двамата започнаха да се покриват с листа от Рая. И ги призова техният Господ: “Не ви ли възбраних това дърво и не ви ли рекох, че сатаната за вас е явен враг?” Рекоха: “Господи наш, угнетихме себе си и ако Ти не ни опростиш, и не ни помилваш, ще сме от губещите.” Каза: “Напуснете ­ врагове един на друг! За вас на земята има пребивание и ползване до време.” Каза : “На нея ще живеете, на нея ще умрете и от нея ще бъдете извадени.” (Стената: 14 – 25)

Сега възниква въпроса, защо Адем (а.с.)  не се е оказал сред неверниците, той също е нарушил заповедта на Аллах Субханеху ве Теаля?  Да, защото Адем (а.с.) веднага се покаял за извършеното, то ест Аллах приема покаянието от своите раби, независимо от техните грехове, докато те се намират на този свят, докато са живи. Но там, в Съдния Ден, покаянието няма да се приема, там вече ще плащат всички за своите дела на този свят. Живота на човека на този свят е изпитателен срок,  изпитание за нас. Аллах  е направил Иблис, който прилага всички свои усилия  за това, за да отклони човека от  верния път. Но Аллах Субханеху ве Теаля в Корана ни предупреждава за това:О, синове на Адем, да не ви замае сатаната, както извади вашите родители от Рая, смъквайки от тях одеждата, за да им покаже срамотиите. Той ви вижда, той и неговият род, откъдето вие не ги виждате. Ние сторихме сатаните покровители на неверниците. ”. (Стената: 27).

Племето на Иблис са тези, които работят за него, който го последва от джиновете и хората. Те всички  се казват шайтани, което означава –злодей, дявол, сатана.

Това е  Иблис, бил  прокълнат и изгонен от Дженнета (Рая), и не му остава нищо друго което да прави, освен отклоняване на хората от правилния път. И за това определено време той е придобил огромен  опит в изобретяването на различни видове измами и заблуди. И  на всичко това той обучава своето племе от хората.

И за това, за да се справим с опитния враг, е нужно да го изучим, необходимо е да знаем неговите слаби страни, неговите методи и средства,за да му противодействаме.

И разбира се, за всичко това на нас ни разказва Аллах Субханеху ве Теаля, всичко това ние можем да разберем от Корана и Сунната на  Пратеника Мухаммед (Аллах да го благослови  и приветства).

В нашия живот съществуват само два пътя: пътя на Аллах, който Той Субханеху ве Теаля ни е предал  чрез Своя пратеник (Аллах да го благослови  и приветства) и пътя на Иблис, който  той е разделил на множество  украсени пътеки, които в края си водят към вечно горящия огън. А пътя на Аллах Субханеху ве Теаля води към Вечния Дженнет ( Рая), където за човека има всичко, което пожелае, където няма старост и болести, където няма страх и печал и няма край това блаженство. И здравомислещия никога няма да предпочете Джехеннема оставяйки  настрани Дженнета.

Ние ще се постараем да ви разясним тези пътища, и как да различите пътя на истината от пътя на Иблис. Надявам се, че ще има полза за тези, които искренно желаят да се подчиняват на Единствения Аллах и тези, които изберат за свое  пристанище вечния Дженнет ( Рая).

И НЕКА АЛЛАХ Субханеху ве Теаля  СПУСНЕ НЕГОВАТА МИЛОСТ ВЪРХУ НАС!

ЕТАПИ  НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

ПЪРВА СТЕПЕН: неверие, съдружаване ( куфр - ширк ).         

Куфр – приписване на съдружници на Всемогъщия Аллах, а  също враждебност към Аллах и Неговия Пратеник (Аллах да го благослови  и приветства). И когато шайтана докара човека до неверие, неговата  работа над тях не отслабва. Неверие – това е първото, което иска шайтана от раба и той не го оставя, докато не се сдобие с това. И когато се сдобие с това го  включва в числото на своите воини  и той на свой ред става проповедник на Иблис и негов помощник.

ВТОРА СТЕПЕН: нововъведения (бидъа)- В РЕЛИГИЯТА.

За нововъведения милее шайтана, защото нечестието и греховете  вредят, и се отнасят до самата религия, това е грях без покаяние, това е противоречие на призива на Пратеника (с.а.с) и води към неверие и   езичество. И когато шайтана добие от човека нововъведение, този човек става негов помощник, и ако той не може да го вкара в тази степен, и ако този раб се явява противник на нововъведениата, той се  старае  да го  вкара в следващата степен.

ТРЕТА СТЕПЕН: големите грехове.

След тези две степени  шайтана още повече се старае да въведе човека в големи грехове и особенно, ако този човек е учен, заради което хората го следват. Тогава той се старае да отдели хората от него. Затова той разпространява неговите грешки и грехове сред хората, неговите нарушения констатира чрез тези, които ги разпространяват. Този, който ги разпространява потвърждава, че го прави заради Аллах и в интерес на Исляма, но в самото дело се  явява помощник на Иблис.

Великият Аллах в своята Книга казва: За онези, които желаят покварата да се разпространява сред вярващите, ще има болезнено мъчение в земния живот и в отвъдния. Аллах знае, вие не знаете.  (Светлината: 19).

ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН: малки грехове.

Когато малките грехове станат в голямо количество, те могът да погубят извършващият ги.

Имам Ахмад разсказвал от Сахла ибн Саад, че Пратеника (Аллах да го благослови  и приветства) е казал: Пазете се от малките грехове. Малките грехове са подобни на хората които се установили в долината. Един донесъл  парче дърво, след това друг донесъл дърво, докато  насъбрали дърва за огън на който да си приготвят обяд. Наистина малките грехове, когато са в голямо количество, то те погубват раба”.

Ако  шайтана не може да въведе раба в тази степен той го превежда към следващата степен.

ПЕТА СТЕПЕН: позволените  дела.

Шайтана нашепва занимаването с разрешени дела. Например продължителния сън, обилното хранене, пиене, а също излишни  дрехи  и губене на време без полза. Ако  шайтана не може да въведе раба в тази степен, и ако този раб е от тези хора, които ценят своето време и се стремят да извършват добри дела, той го превежда към следващата степен.

 ШЕСТА  СТЕПЕН: второстепенните дела.

Шайтана нашепва занимаването на раба с второстепенни дела, отвлича го от основните. Шейтана му нашепва да извършва добри второстепенни дела, стремейки се да го отвлече от основните ислямски дела. И малко са хората разбиращи това. Когато някой  иска да извърши добро дело и в главата му не идва, че това може да бъде от шайтана, и казва на себе си, че това е от  Аллах., Можете да попитате, ако  не знаете, че шайтана открива пред раба седемдесет врати за добро, чрез тези врати да го приведе към една от вратите на злото, или да го отклони от добрината, която превъзхожда всичките седемдесет врати за добро. Това можем да разберем само чрез Алаховата светлина, която Той изпраща в сърцето на раба, който остави всички пътища и последва  пътя на Пророка (Аллах да го благослови  и приветства), изучил е степените на превъзходствата на  делата при Всевишния Аллах , отличава основните дела от второстепенните. Научете това, може да е от някой, който се явява наследник на Пророка(Аллах да го благослови и приветства). А наследника на Пророка (Аллах да го благослови  и приветства) се явява  само този, който е изучил неговият път и е тръгнал по него. Основната маса от хората е изолирана и в главата им не идва нищо, а Аллах проявява Своята милост, към комуто Той пожелае от рабите  Свои. Когато шайтана не може да въведе раба нито в една от тези  шест степени, той подстрекава против него партията си от хора и джинове. Те се стремят да му причинят зло, да го обвинят в неверие, отстраняват от него хората, стремят се да потушът неговия пламък, да охладят неговото сърце.

Това ясно се вижда в съвременното общество. Любимия раб, който се придържа към религията на Аллах и върви по пътя на  Пророка (Аллах да го благослови  и приветства), неизбежно среща препятствия, упорство, насмешки и издевателство от близки и далечни приятели и врагове. Остава му само да се обърне към Всевишния Аллах.  Аллах помага на Своите вярващи раби  и на края победата ще бъде за богобоязливите.


Гласувай:
1
01. haralanov - Поздрави за постинга!
19.09.2010 22:18
От такива текстове се нуждаят повечко хора!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: rrosenn
Категория: Други
Прочетен: 154909
Постинги: 86
Коментари: 13
Гласове: 168
Архив
Календар
«  Октомври, 2018  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031